Η ελληνική αγορά ρεύματος και αερίου
μπροστά στα νέα δεδομένα

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Χορηγοί

PLATINUM ΧΟΡΗΓΟΣ

ELPEDISON

GOLD ΧΟΡΗΓΟΣ

ΔΕΗ

SILVER ΧΟΡΗΓΟΙ

ΗΡΩΝ
VOLTERRA

 ΧΟΡΗΓΟΙ

WATT + VOLT
VOLTON
ENEX logo
ΔΕΣΦΑ
ΔΕΠΑ
gastrade
ΔΕΔΑ
ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Hengas

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

HERI