Η ελληνική αγορά ρεύματος και αερίου
μπροστά στα νέα δεδομένα

Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Παρουσίαση του Forum 2021

Το νέο τοπίο στην ελληνική αγορά ενέργειας από την εφαρμογή του target model και η διερεύνηση των όρων υπό τους οποίους καλούνται να δραστηριοποιηθούν στο νέο περιβάλλον οι εταιρείες παραγωγής, εμπορίας και προμήθειας ρεύματος και αερίου, είναι ο βασικός άξονας του συνεδρίου Power & Gas Supply Forum που οργανώνει για δεύτερη φορά το επιτελείο του energypress στις 31 Μαρτίου 2021 στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί, ανάλογα με τα δεδομένα σχετικά με την πανδημία, είτε σε μορφή υβριδική (φυσική παρουσία των ομιλητών και μετάδοση livestreaming), είτε σε καθαρά ηλεκτρονική μορφή.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα αναλυθούν επίσης, μεταξύ άλλων:

  • Οι τάσεις που επικρατούν στις πιο ώριμες ευρωπαϊκές αγορές σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το ρόλο των εταιρειών προμήθειας.

  • Η λειτουργία του ανταγωνισμού, οι ελλείψεις και οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς και παράλληλα η ανάγκη για παρεμβάσεις στο θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

  • Το διεθνές και εγχώριο περιβάλλον που καθορίζει την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς σε αέριο και ρεύμα, οι υποδομές που απαιτούνται ή σχεδιάζονται και ο τρόπος που οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία των εταιρειών.

  • Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι διαδικασίες επέκτασης, εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης των δικτύων, αλλά και οι ευκαιρίες που δημιουργούν για τους μετέχοντες στην αγορά προμήθειας.

  • Οι κινήσεις στη σκακιέρα της λιανικής φυσικού αερίου μετά τη μεγάλη τομή που φέρνει η διάσπαση και ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ.

  • Η εξασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας της βιομηχανίας με όρους ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς.

  • Η ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων και οι σύγχρονες εφαρμογές στη μεταφορά και διανομή ρεύματος και φυσικού αερίου
  • Οι νέες ενεργειακές υποδομές που αλλάζουν τη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη